Comments
  1. как всегда классно, жаль что без русского перевода, переводить не очень удобно.кул као и увек, ми то не руски превод, превод није баш згодно.

  2. Хаха, ено и мене на почетку видеа. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *