Comments
  1. Chori minister karty hain arbon kharbon ke jadidad banty hai or Texas awaam de ye kesa insaf hai

  2. PPP PMLN πŸ˜ΉπŸ˜ΉπŸ˜ΉπŸ˜ΉπŸ˜ΉπŸ˜ΉπŸ˜ΉπŸ˜ΉπŸ˜ΉπŸ˜»πŸ˜»πŸ˜ΌπŸ˜ΌπŸ‘ΎπŸ‘ΎπŸ‘ΎπŸ‘½πŸ‘½β˜ΉπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΎπŸ‘ΎπŸ‘½πŸ‘»πŸ‘»πŸ’€πŸ‘ΊπŸ’©πŸ‘ΉπŸ‘ΉπŸ˜ˆπŸ‘ΉπŸ‘ΊπŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ˜ β˜»β˜»πŸ‘»πŸ‘½πŸ‘½πŸ‘½β˜ΉπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΎπŸ‘ΎπŸ‘ΎπŸ‘ΎπŸ˜ΌπŸ˜ΌπŸ‘ΎπŸ‘ΎπŸ‘ΏπŸ‘Ώβ˜»πŸ˜¬πŸ˜ πŸ˜ β˜ΉπŸ‘½πŸ‘½πŸ‘ΎπŸ‘ΎπŸ‘ΎπŸ‘ΎπŸ‘Ύ

  3. MMM jf DLDLDL πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΉπŸ‘ΉπŸ‘ΉπŸ‘ΉπŸ‘ΉπŸ‘ΉπŸ˜ˆπŸ‘ΉπŸ’©πŸ’©πŸ’©πŸ˜ΊπŸ˜ΊπŸ˜ΈπŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΉπŸ˜ˆπŸ˜΅πŸ‘ΉπŸ‘ΊπŸ˜ΊπŸ˜ΈπŸ˜ΈπŸ˜ΉπŸ˜ΉπŸ˜»πŸ˜ΌπŸ˜ΌπŸ˜»πŸ˜ΉπŸ˜ΈπŸ˜ΈπŸ˜ΊπŸ˜ΈπŸ˜»πŸ˜ΌπŸ‘ΎπŸ‘½πŸ‘½πŸ‘ΎπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ˜±πŸ˜°πŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΎπŸ‘ΏπŸ˜±πŸ˜°πŸ˜°πŸ˜¬πŸ˜©πŸ˜©πŸ˜¨πŸ˜¨πŸ˜§πŸ˜§πŸ˜΅πŸ˜©πŸ˜©πŸ˜°πŸ˜±πŸ‘ΏπŸ‘ΎπŸ˜»πŸ˜ΉπŸ˜ΉπŸ’€πŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘Ώ

  4. pashto ka aik misaal k pani kamzor jaga ko baha lejaata hai saari kasar gharibon se poora kia ja raha hai

  5. PMLN PPP MMM PTM ANP πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ•πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸΆπŸΆπŸΆπŸΆπŸΆπŸΆπŸΆπŸΆπŸΆπŸΆπŸΆπŸΆπŸΆπŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΊπŸ‘ΉπŸ‘ΉπŸ‘ΉπŸ‘ΉπŸ‘ΉπŸ‘ΉπŸ‘ΉπŸ‘ΉπŸ˜ˆπŸ˜ˆπŸ€–πŸ€–πŸ€–πŸ€–πŸ€–πŸ€–πŸ‘ΉπŸ‘ΊπŸ‘»πŸ‘»πŸ‘½πŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΎπŸ‘Ώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *